BİR AYET

“Küçümseyerek, insanlardan yüz çevirme! Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zîrâ Allâh, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri, aslâ sevmez! Yürüyüşünde tabiî ol! Sesini alçalt!..”      Lokmân Suresi, 18-19.

BİR HADİS

“Sadaka, maldan bir şeyi azaltmaz. Allahu Teâlâ, bir kulun şerefini (başkalarını) affı sebebiyle, mutlaka yükseltir. Allah için tevâzu eden kimseyi de, mutlaka yükseltir.”  Müslim, Birr, 69

sehidlerimiz

A-B-C-Ç

05 October 2017
05 October 2017
21 September 2017
17 November 2012
30 October 2012

G-H-I-İ

13 November 2012
30 October 2012
21 September 2012
21 September 2012
21 September 2012

O-Ö-P

21 September 2017
21 October 2012
20 November 2011
14 November 2011
08 November 2011

T-U-V

22 September 2017
21 September 2017
26 September 2012
07 November 2011
07 November 2011

D-E-F

21 October 2012
19 September 2012
20 November 2011
20 November 2011
10 November 2011

K-L-M-N

21 September 2017
30 October 2012
30 October 2012
30 October 2012
21 October 2012

R-S-Ş

21 September 2017
19 September 2017
24 September 2012
23 September 2012
23 September 2012

Y-Z

26 September 2017
22 September 2017
30 October 2012
23 September 2012
05 June 2012

Güzel Söz

"Allah için can vermek, şereflerin en şereflisidir. Kim olursa olsun, buna mani olmayı düşünmek, istememek, en azından biraz bilinçli Müslüman için mümkün olmaz. İnsan cenneti arzulayacak, sen ona diyeceksin ki, gitme. Bu, Müslüman’ın yapacağı bir iş değil."              

İki Şehid Babası Hasan Öztürk

Namaz Vakitleri

Halkın % 84’ü Oruç Tutuyor

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

anketKüresel çaptaki anketleriyle bilinen ABD merkezli araştırma şirketi Pew'in anketine göre Türkiye'de halkın yüzde 67'si dinin hayatındaki yerinin 'çok önemli' olduğunu söylüyor. Yüzde 84'ü Ramazan'da oruç tutarken, yüzde 43'ü her gün namaz kılıyor.

 

Dünyaca ünlü ABD'li araştırma şirketi Pew, 39 ülkede İslam ve Müslümanlar üzerine yaptığı kapsamlı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. 'Dünya Müslümanları: İttifak ve Çeşitlilik' adlı ankete göre Türkiye'de halkın yüzde 67'si dinin hayatındaki yerinin 'çok önemli' olduğunu söylüyor. 'Biraz önemli' diyenlerin oranı yüzde 21, 'hiç önemli değil' diyenler ise yüzde 3. Ankete göre halkın yüzde 84'ü Ramazan'da oruç tutuyor. Zekat verenlerin oranı yüzde 72. Anket, Türk halkının yüzde 43'ünün günlük namaz kıldığını gösteriyor. Buna göre halkın yüzde 27'si beş vakit, yüzde 15'i ise günde birkaç vakit namaz kılıyor. Yüzde 44'ü de haftada en az bir kere camiye gidiyor. Camiye hiç gitmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 23. Halkın yüzde 72'si Kur'an okuyor. Türklerin yüzde 49'u büyüye inanıyor ve yüzde 23'ü muska taşıyor.

38 bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anket Müslümanların, imanın şartları konusunda ittifak içinde olduğunu, ancak dine bağlılık, İslam'ın farklı yorumlarına açıklık konusunda ise farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Anket yapılan 39 ülkenin yarısından fazlasında halkın en az yüzde 90'ı Ramazan orucunu tutuyor. Ancak Orta Asya ve Güney ve Doğu Avrupa'da bu oran sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 52'ye düşüyor. Namaz kılma oranının en yüksek olduğu bölge olarak Sahra-altı ülkeleri dikkat çekiyor: Gana (yüzde 94), Kamerun (yüzde 95), Nijerya (yüzde 90) ve Senegal (yüzde 87).


HALKIN ÇOĞUNLUĞU ALEVİLERİ DİN KARDEŞİ OLARAK GÖRÜYOR


Müslümanların dörtte biri kendisini 'Sünni' veya 'Şii' olarak tanımlarken, kalan büyük çoğunluk ise "sadece Müslüman" olarak niteliyor. Mezhepsel aidiyetinin Orta Asya, Rusya ve Balkanlar'daki Müslümanlar arasında daha az önemsiz olduğu görülüyor. Fakat Güney Asya ve Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesinde ise mezhep kimliği dikkat çekiyor. Örneğin Mısır ve Fas'ta halkın yarıdan fazlası Şiileri Müslüman olarak nitelemiyor. Fakat yoğun Şii nüfusun bulunduğu Irak ve Lübnan'da ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu iki ülkede halkın büyük çoğunluğu (Irak-yüzde 92; Lübnan-yüzde 88) Şiileri Müslüman olarak kabul ediyor. Türkiye'de ise halkın yüzde 89'u kendini Sünni, yüzde 5'i ise 'Alevi' olarak tanımlıyor. Halkın büyük çoğunluğu Alevileri din kardeşi olarak görüyor. Yüzde 69'luk bir çoğunluk Alevileri, Müslüman olarak görürken, yüzde 15'i buna katılmıyor.


Ankette, "İslam'ı anlamanın sadece tek bir doğru yolu mu var yoksa farklı yorumları mümkün mü?" sorusuna 39 ülkeden 32'sinde Müslümanların en az yarısı "Tek bir İslamî öğreti var." cevabını veriyor. Ankete göre ölmeden önce Mehdi'nin geleceğine inananların oranı Türkiye'de yüzde 68, Irak'ta yüzde 72, Tunus'ta yüzde 67.


ANKETTE ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR


Türkiye ayağının 26 ayrı bölgede yapıldığı araştırmanın sonuçları şöyle:


'Alevilik bir İslâm mezhebidir' diyenlerin oranı yüzde 69


Türk halkının yüzde 89’u kendini 'Sünni' diye tanımlarken, 'Alevilik bir İslâm mezhebidir' diyenlerin oranı yüzde 69 olduğu açıklandı.


Allah ve peygamber inancı


Toplam 1 milyar 600 milyon Müslüman’ın yaşadığı coğrafyalarda gerçekleştirilen araştırma, kendini “Müslüman” olarak tanımlayanların tamamına yakınının, Allah ve Hz. Muhammed inancı konusunda hemfikir olduğunu gösteriyor. Bu kanıda olanların Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki oranı yüzde 100, Güneydoğu Asya’daki oranı yüzde 98, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Asya ve Güney Asya’daki oranı yüzde 97.


Din sizin gündelik yaşamınızda önemli bir yer tutuyor mu?


Bu soruya verilen cevap coğrafyaya göre değişim gösteriyor. Sahraaltı Afrika’sında, Güneydoğu Asya'da ve Güney Asya'da 10 kişi üzerinden en az sekizinin hayatında din çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki Müslümanlardan "Dinin hayatımdaki yeri çok önemli" diyenlerin oranı yüzde 67.


'Alevilik Müslümanlıktır' diyenler yüzde 69


Araştırmanın Türkiye açısından dikkate değer bölümlerinden biri, mezheplerle ilgili. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 89’u kendini “Sünni” diye tanımlıyor. Kimliğini, aralarında Alevilik ve Bektaşilik’in de bulunduğu diğer mezheplere göre tanımlayanların oranı yüzde 5'te kalıyor. Türk halkının yüzde 17’si Alevileri Müslüman olarak görmüyor, yüzde 14’üyse Alevilik’in ne olduğunu bilmiyor. “Alevilik bir İslâm mezhebidir” diyenlerin oranı yüzde 69, “Şiilik bir İslâm mezhebidir” diyenlerin oranıysa yüzde 60. Sufilik’e Orta Asya’da en çok hoşgörü gösteren ülkeyse yüzde 56 oranla Türkiye.


Melekler, cennet ve cehennem


Türkiye, yine kendi bölgesi olan Orta Asya’da meleklere en çok inanan insanlardan oluşuyor. Buna göre Türk halkının yüzde 96’sı meleklerin varlığına inanıyor. Türkiye’de kaderin varlığına inanma oranı, aynı cennetin varlığına inanma oranı gibi yüzde 92. Ancak cehennemin varlığına inananlar yüzde 87’de kalıyor.


Cinlere en çok Türkler inanıyor

Türkiye cinlere inanmada yüzde 63, büyüye inanmada yüzde 49, nazara inanmadaysa yüzde 69’la bir kez daha Orta Asya’nın birincisi. Büyü inanışında Çad, Nijer, Senegal, Gana, Nijerya, Mozambik, Uganda gibi ülkeler bile Türkiye’nin gerisinde. Benzer bir şekilde “Mehdi ben yaşarken dünyaya geri dönecek” diyenlerin oranı yüzde 68’e, “İsa ben yaşarken geri dönecek” diyenlerin oranıysa yüzde 65’e ulaşıyor. Bu iki alanda da Türkiye bir kez daha Orta Asya’nın, üstelik açık farkla birincisi.


İslam öğretilerinin tek yorumu mu vardır?


Müslümanlara, "İslam'ın öğretilerini anlamanın bir mi, birçok mu yolu vardır?" diye sorulunca, "birçok yolu olabileceği" yanıtını verenlerin çoğunlukta olduğu ülkeler genellikle Orta Asya ülkeleri. Türkiye'de ise dini öğretilerin birden çok yorumu olabileceğine inananların sayısı sadece yüzde 22.


İbadet sıklığı


Türkiye'de günde birden çok kez dua eden/namaz kılan kişilerin oranı (yüzde 27'si beş vakit olmak üzere) yüzde 42, haftada bir defa veya daha fazla camiye giden kişilerin oranıysa yüzde 44. Zekat verenlerin ve oruç tutanların oranıysa bu ibadetlerden daha yüksek. Halkın yüzde 72'si zekat veriyor, yüzde 84'ü oruç tutuyor. "Düzenli olarak camiye giderim" diyenlerin oranı yüzde 44, sadece "Cuma namazı için camiye giderim" diyenlerin oranı ise yüzde 25.


Dini eğitim


Türkiye'de Müslüman olarak büyütüldüm diyenlerin oranı yüzde 99. Öte yandan, "Camiye hiç gitmedim" diyen erkeklerin oranı yüzde 8. Kadınların oranıysa, camiye uzak kaldıklarını/tutulduklarını oldukça çarpıcı biçimde ortaya koyuyor: Oran, yüzde 37.


Kur'an okuma


Türkiye'de dinin hayatlarındaki öneminin büyük olduğunu söyleyen insanların oranı çok yüksek olmasına karşın, her gün Kur'an okuyan kişi sayısı yüzde 9'da kalıyor. Ara sıra okuyanların oranıysa yüzde 63. Her 100 kişiden 23'ü ise "Hiç Kur'an okumam" diyor.

 

 

konyalilar.org

Copyright © 2010 Sehidlerimiz.com  -Sitedeki her türlü materyalin, içeriğin ve görsellerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

Please publish modules in offcanvas position.