BİR AYET

“Küçümseyerek, insanlardan yüz çevirme! Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zîrâ Allâh, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri, aslâ sevmez! Yürüyüşünde tabiî ol! Sesini alçalt!..”      Lokmân Suresi, 18-19.

BİR HADİS

“Sadaka, maldan bir şeyi azaltmaz. Allahu Teâlâ, bir kulun şerefini (başkalarını) affı sebebiyle, mutlaka yükseltir. Allah için tevâzu eden kimseyi de, mutlaka yükseltir.”  Müslim, Birr, 69

sehidlerimiz

MUSTAFA BİLGİ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

mustafabilgi-1Mustafa Bilgi          

21 Eylül 1969 İstanbul

1950 yılında Bolu’nun Göynük İlçesi’nin Ekinciler Köyü’nde doğdu. Çiftçi bir ailenin, Mehmet Efendi’nin, Gülsüm Hanım’ın oğlu... İslam-Türk geleneğine bağlı, dinine bağlı, imanlı aile, Anadolu geleneğine uyuyor ve peygamberine lâyık olsun diyor, Mustafa koyuyor adını.

Çocukluk yılları... Bolu’nun bu yüksek yaylasında, evinin önündeki açıklıkta koşuş, oynayış... Babası ile birlikte ufacık yaşta camiye gidiş ve minnacık avuçlarını açıp Allah’a yalvarış.... Ve daha küçücük yaşında ailesinden aldığı temel terbiye...

Sonra ilkokula gidiş ve başarı ile okulu bitiriş. Bu arada bir kardeşi daha oluyor Mustafa’nın: Halim. Yıllarca sonra şehid olan Mustafa’nın, ağabeyinin ardından “Ben de ağabeyime benzemek, O’nun gibi olmak; ya şehid ya gazi olmak istiyorum. O’ndan öğrendim bunları.” diyecek, Halim.

Mustafa ilkokulu bitirdi. Nereye gitmeli? Aile ve O’ndan ilerisi için çok şeyler ümid eden, ufakken bile O’nun büyüklüğünü sezen köylüleri: “Mustafa dinine, milletine, memleketine yararlı, Allah yolunda giden olsun” diyorlar ve İmam Hatip Okulu’na veriyorlar

Bolu’nun dumanlı dağlarının; burcu, burcu iman kokan, saf bir Anadolu köyünün çocuğu, manevî başşehir İstanbul’a gelmiştir artık. Amcası Halim Bilgi’nin himayesinde, İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndadır Mustafa....  Ailesi mes’uttur. Çünkü, çocuklarına daha küçükken verdikleri, vermek istedikleri terbiye; İslamî terbiye; köküne bağlılık, belki alim değil ama mutlaka ‘arif’ Anadolu insanının verdiği ruh bozulmayacaktır. Çünkü, kuruluşu, bütün bir değerleri dejenere etmek gayesine matuf, fakat işleyişi bütün bu millet hayrına hususları gerçekleştirici ve gayri millî eğitim içinde “millî eğitimi” kısmen de olsa verebilen İmam-Hatip Okuluna verilmiştir, orada okumaktadır oğulları.

İmam Hatip Yıllarında

mustafabilgigenclik

Birinci sene, ikinci sene... Nihayet, son sınıf....  1967-68 ders yılında İmam Hatip Okulunu bitirişi. Aynı yıl Pertevniyal Lisesi’nde, lise bitirme imtihanlarına girmeye başlayışı. Mustafa dini eğitimin yanında, daha yararlı olmak gayesiyle bir başka yüksek tahsil müessesine girmek gayesindedir.

İşte bu yıllarda O, artık tam şahsiyetini bulma, mukaddes değerler rayında lokomotif olabilme azmindedir. Bunun ilk basamaklarını M.T.T.B Orta Öğrenim Komitesi ile çıkar. MTTB’nin “yarın gençliğindir” bedahatıyla genç yaşında, ya “eğilecek” ya da “kıran olsa da kırılacak, fakat asla eğilmeyecek” orta öğrenim gençliği için, kurmuş olduğu bir “Orta Öğrenim Komitesi” var. İşte Mustafa, bu Komitenin Başkan’ı oluyor. Mustafa, öğrendiklerini, yandaşlarına, arkadaşlarına verebilme, daha çok öğrenebilme ve öğretebilme gayretinde: soysuzlaşmış, yozlaşmış, diskotek, çocuk yaşında bar-pavyon kuşu olmuş, hissiz, fikirsiz; alamadığı için, ebeveyni veremediği için terbiyesiz, köksüz, ruhsuz, ruhsuzlaştırılmış, geçmişinden bîhaber, geleceği zaten aklına getirmeyen, sadece yaşı ve tabiiyeti, bir de nüfus kağıdında yazan “Dini:İslam” ibaresi icabı, “Müslüman Türk Genci” diye adlandırılan, zavallılaştırılmış gençleri, orta tahsil gençlerini “doğru yola”, “hidayete”  çekebilme çabasında.

Mustafa Gençlik Yıllarında Arkadaşlarıylamustafaarkadaslariyle

 

Mustafa’nın Başkanı olduğu MTTB Orta Öğrenim Komitesi çok yararlı oluyor, orta öğrenim gençliğine; filimler, her hafta seminerler, geziler, Müslüman Türk Genci’ne yaraşır “Liseliler Şölenleri”, verdikleri, verdirdikleri konferanslar...

İşte bu defa Mustafa Eskişehir’deki “Gençler Kurultayı”ndadır. Milli Türk Talebe Birliği’ni temsil etmekte, orada yaptığı konuşma ile topyekün Orta Öğrenim Gençliği’ne tercüman olmaktadır.

Mustafa, okuduğu Pertevniyal Lisesi’nde de sürdürmektedir mücadelesini: Okulda, daha lise çağlarında, körpe dimağları “solculuk” afyonu ile körletilmiş “mukaddesat”, “milliyet”, düşmanlığı, “millî değerlere kıyasıya karşılık” aşılarıyla, zehirleriyle aşılanmış gençler ve onların çıkarttıkları duvar gazeteleri var. Onlar var ama, bir de o gazeteyi duvardan alıp parçalayan, “öğretmen” isimli “öğretmeyen” kişilerin himayesindeki saptırılmışların kendilerini saptıranların oyunları ile başkalarını saptırmak isteyenlere “Durun!.. Bu sokak çıkmaz!..” diyen, bir de Mustafa Bilgi var.

Ve gene Mustafa Bilgi var; yakın arkadaşı (Yıllar sonra tıpkı arkadaşı  gibi şehid olacak  olan)Sedat Yenigün’ün MTTB’nin Millî Gençlik mecmuasında yazdığı gibi, hakk bildiğinde, “Hakk” davasında hiç korkmayan, yılmayan Mustafa Bilgi.... İşte misali: “Mustafa bize okuldaki münakaşalarından bahsediyordu.. Sosyoloji hocasının İslam’a zıt fikirler ileri sürdüğünü, O’nunla fikir mücadelesi yaptığını, sık sık tekrarlıyordu. Bir gün sınıf arkadaşlarından birini görmüştüm. Kendisi ile konuşurken Mustafa’dan bahis açıldı. Mustafa’nın, davasını çok güzel müdafaa ettiğini, hatta bir gün iki ders boyu İslam’da Kadın mevzuunda uzun uzun konferansvari bir konuşma yaparak hocayı ikna ettiğini söyledi. Mustafa’ya daha çok ısındım.”

Daha sonraları, yeni çıkan bir yönetmelikle İmam Hatip Okulu mezunlarının, Eylül ayında, 6 dersten imtihana girerek, lise diploması alabileceklerini öğrenen Mustafa’nın, bu defa Mecidiyeköy Lisesi’ne nakledilişi...

Allah’ın, yukarıdan beri izah ettiğimiz şekilde bahşettiği manevi güzelliği yanında, maddi güzelliği de yüzüne aksetmiş, yakışıklı, tertipli, düzenli, temiz, tertemiz bir genç Mustafa.... İçiyle, dışıyla!

 Bir misal verelim, arkadaşı Sedat Yenigün’den: Biz Haziran’da mezun olduk. Yaz tatilinde arkadaşlarla dinlenmek için kamp yaptık. Mustafa kampa sonradan geldi. Geldiği zaman vakit akşamdı. Çadırımda bir kişilik yer vardı.

—-Mustafa, gel benim çadırımda yer var, dedim. Bavulunu getirdi, koydu. Yatağını gösterdim, yataklarımıza uzandık. Konuştuk, saatlerce....

Çadırımızdan deniz bütün sakinliğiyle, ay ışığı altında görünüyordu. Tatlı ve serin bir hava ciğerimizi dolduruyordu. Herkes uyumuştu. O sırada, bir şey almak için bavulunu açtı. Baktım, her zamanki temizliğini ve intizamını devam ettiriyor... Her şeyi düzgün, ütülü mendiller, katlanmış çoraplar. Her şey itinalı yerleştirilmişti.

—-Ya! Her şeyinden yakışıklılık akıyor, diye takıldım.

Sabah ezanı ile uyanmak üzere yattık.

Kampta güzel günler geçirdik, beraberce yüzdük, yedik, içtik.

Mustafa bir ara kampı bırakarak Bolu’ya gitti ve tekrar döndü.

Arada sırada: “Şu dünyadan bir şey anlamıyorum. Her şeyi boş. Allah temiz bir ölüm verse de, kurtulsak. Zaten, beni bu hayata bağlayan, dinim ve imanımdır.” derdi.

Aynı Mustafa, altında taa 1968’in tarihi bulunan, Kendi el yazısı ile yazdığı ve halen de bu satırların yazarında mahfuz hatıra defterinin bir paragrafında, “Dünyada aradığımı bulamadım, saadete eremedim. Buna ancak, okulumun (İmam Hatip Okulunun) bana verdiği ile erebileceğim. Bütün dilediğim, bu dünyada erişemediğim saadete, Allah’ın öbür dünyada, gerçek dünyada beni eriştirmesidir.” demiyor muydu? Allah O’nun duasını kabul etmiş ki, O’nu öyle bir saadete eriştirdi, gerçek alemde, peygamberlerden sonraki  en yüksek basamağa, şehidliğe....

Bütün bunlardan sonra Mustafayı Milli Türk Talebe Birliği Kongresi’nde görüyoruz, hem de en ön safta. Fikirleriyle, münakaşa ve münazaralarıyla, karşısındakini alt ederek; kendisine ve arkadaşlarına saldıranlara karşı cesaret ve metanetini ortaya koyup, yumruklarını boşa gidertmeyerek.

Burada da görgü şahidini dinleyelim: “....MTTB’nin 49. Genel Kongresi başlayacaktı. Biz de birer birer MTTB mensubu olduğumuzdan, kongreyi takip etmemiz gerekirdi. Kampı bırakarak, beraberce İstanbul’a geldik. Günlerimiz artık Cağaloğlu’nda geçiyordu. MTTB bahçesinde arada sırada fikir münakaşaları oluyor, bizde fikirlerimizi beyan ediyorduk.

Daha sonra, seçime geçileceğinde, fazla oy kullanma isteklerini divan reddedince (Kürşat) isimli Ankara delegesi sahneye atladı, seçim sandığını tekmelediği gibi, aşağıya devirdi. Bunun üzerine büyük bir kavga başladı. Havada sandalyeler uçuşuyor, tahta parçaları kıyasıya vuruluyor, kanlar akıyordu. İşte o sırada Mustafa’yı gördüm. Sahnenin tam önündeydi. Etrafı ana baba günüydü. Bir kaç kişi ile kavga ediyordu. Attığı yumruklar, hiç boşa gitmiyordu. Şimdiye kadar hiç görmediğim bir hüviyete bürünmüştü Mustafa.”

Yıllar sonra şehid olacak olan Sedat Yenigün, Şehid Arkadaşını Mustafa'sını Kabre Koyarken

sedatmustafabilgiyikabrekoyuyor

Ve MTTB seçimini “İslamcılar”ın kazanışı, yani Mustafa ve nice  Mustafa’ların uğrunda can vermeyi şeref saydıkları davaya gönül bağlamışların kazanışı.... O akşam Sultanahmet Camii’nde kılınan şükür namazları, okunan Kur’an.... Hele, Mustafa’nın okuduğu Kur’an... İnanın kulaklardan gitmez halâ...

Ve gene o akşam, abdest alırken ağlayan, niye ağladığı sorulunca da, bütün masumiyetine rağmen Allah korkusunu “Ağabey, ben çok günahkârım. Allah’tan dileğim, bütün bu günahlarıma affettirecek bir ölümü bana etmesi.” diyerek dile getiren Mustafa. Allah O’nun bu duasını da kabul etmiş ki, O’nun “kul” olması hasebiyle, bütün günahlarını affettirici bir ölümü, şehidliği nasib etti O’na ileride....

Kongre bitmiş, o bulanık atmosferinden çıkılmış, aydınlığa kavuşulmuş ve Mustafa da çalışmalarına başlamıştır artık.

Üniversite giriş imtihanları neticesi belli oluyor. Bir kağıt getiriyor postacı, Mustafa’ya... O’nu da, bizi de sevindiren bir kâğıt. Üniversite giriş imtihanlarında Mustafa çok yüksek puan almıştır. Aslı halen bu satırların yazarında bulunan ve 385 Sosyal, 346 Fen puanı aldığını gösteren kâğıt....

Artık, Mustafa ideallerini gerçekleştirme yolunda, milletine daha iyi hizmet edebilme imkânına kavuşma yolundadır. Bir taraftan Yüksek İslam Enstitüsü’ne devam edecek, bir taraftan da, aldığı yüksek puanla istediği fakülteye girebilecektir. Herkesten öğrenmeye çalışıyor: “Teknik Üniversitesi mi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mi, Hukuk mu, İşletme Fakültesi mi, Tıbbiye mi ??? Davaya, davasına en iyi hizmet yolu hangisidir?

Mustafa Mescidi Aksa Aşığıydı...

mustafabilgiaksa

Bu defa Mustafa Milli Türk Talebe Birliği’nin tertiblediği Yahudiye La’net Haftası’da.... Mescid-i Aksa  yazılı önlük, elinde bayrak.... Ve bir hatıra burada: Mescid-i Aksa yürüyüşünü gören annemin, “O, en öndeki kazaklı, heyecanlı, vecd içindeki kimdi?” diye soruşu, sonra aynı genci Nur-u Osmaniye Camii’nde namaz kılarken gördüğünü söyleyişi ve O’nun kim olduğunu bilmeyen ben; şehid olunca “O idi, O idi. En öndeki genç O idi.” diye hüngür hüngür ağlayarak, gazetelerden O’nun resmini gösteren annem.

İnandığı davanın en iyi temsilcileri olduğunu gördüğü ağabeylerinin kazanması için, MTTB Kongresi’nde düşünmez bile canını....

29 Mayıs 1969 günü yapılan Fetih Toplantısı’nda, Sultanahmet Meydanı’ndaki konuşmasında, aynen: “Bir taraftan sahte kahramanlar, öbür yandan her şeyimizi borçlu olduğumuz ulu Fatihler. Bize Fatihlerimizi unutturmak, sahte kahramanlara taptırmak istiyorlar.

Fakat şu iyi bilinsin: Yeni nesil, Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunudur. O’nun yolundadır.

Bir tarafta fethin sembolü Ayasofya. Seni kim koydu bu hallere Ayasofya?. Elbet sen gene İslam’ın sembolü olacaksın, elbet yeni Fatih’ler gelecek, yeni fetihler olacaktır.” diyebilen, daha 19 yaşındaki bir gençtir.

mustafayuruyus

 

Bomba Patlıyor

21 Eylül 1969, gece kapkaranlık, zifirî karanlık bir gece... Akrep yelkovanı kovalıyor. Nihayet 1’e çeyrek var.... Müthiş bir patlama oluyor Cağaloğlu’nda. Milli Türk Talebe Birliği’nde... Bir daha, bir daha... Alevler, koşuşan insanlar... Ve, alevler arasından “Allah, Allah” diyerek çıkan bir genç... Daha 19’unda, Göynük’ün Ekinciler Köyü’nden Mustafa Bilgi...

Bomba atılmıştır Milli Türk Talebe Birliği’ne. Bu ikinci bombadır. Birinciyi 3 Eylül 1969 gecesi, kimse yokken atmışlar ve bir iki cam kırılmış, sonra da faili mechul, ama aslında failin zihniyeti besbelli kalmıştı. Hepsi o kadar... Kulağın çınlasın, isterse öküz altında buzağı bulan Emniyet... İlgisiz, ilgililer...

Ya bu... Bu ikinci bomba... Atanlar gene belli...

Belli dedimse, zihniyeti belli tabii.

Fail belki şu; hain, katil, cani belki bu.

Mühim mi? Zihniyet tek: İslam düşmanlığı,

 Müslüman Türk düşmanlığı.

Saat gece yarısını geçeli epey olmuştu... 1’e geliyor neredeyse... Bombanın atıldığı MTTB Spor Müdürlüğü odasının tam karşısındaki binada oturan, 15 yaşındaki gazete satıcısı çocuk, bir takım sesler duyarak uyanıyor. Hırsız var sanıyor...

Ama o ne??? MTTB binasının yanından iki şahıs koşarak kaçıyorlar...

Ve, hemen akabinde müthiş bir patlama, ardından bir daha bir daha...

İşte, gazete satıcısı çocuğun verdiği ifade.

Mustafa ile beraberdik, 21 Eylül akşamı. O akşam namazda bize imamlık etti. Sonra saat dokuza gelirken, ayrıldı bizlerden.

Bundan sonrasını, bizden ayrıldıktan sonra beraber olduğu Sedat Yenigün’den dinleyelim:

—-Haydi artık Fatih’e gidelim, burada sıkıldım, dedi.

—-Biraz bekle, Ömer (Göktuğ) , Mehmet (Göktuğ), Yılmaz (Tunca) da gelecek, beraber gideriz, dedim.

Biraz sonra topluca çıktık. Konuşarak, neş’eli gidiyorduk. Yürüyerek Yavuz Selim’e kadar gelmiştik. Mustafa burada bizden ayrılacağını söyledi.. Ellerimizi teker teker sıktı.

—-Hayırlı geceler, dedi ve ayrıldı.

Vakit epey ilerlemiştir. Spor odasının bir anahtarı da Mustafa’dadır. Gecenin geç vakti olduğundan, orada yatmak istemiştir herhalde.

Ve birdenbire uyanır Mustafa. İşte artık buradan sonrakileri bir Allah, bir Rahmetli Mustafa, bir de alçak katil veya katiller bilir. Bizimkisi sadece, şahit beyanlarına ve bazı vakıalara dayanmak...

İşte yukarıda gazete satıcısı çocuğun ifadesi. İşte bombalanan yere ilk defa gelen Hasan isimli talebenin ifadesi: “Saat 12.30’da yattım... Uyuyamamıştım. Birden ani bir patlamayla yatağımdan fırladım. Şeref Efendi sokağına doğru, halkın koştuğunu gördüm. Binanın arka kısmındaki spor müdürlüğü odası, alevler içindeydi. Yanan odanın yanından geçerken, birinin alevler içinde şuursuz hareketler yaptığını gördüm. Üstündekiler yanmaktaydı!..

Hemen arka kısma gelerek bir kaç defa “Recep!..” diye bağırdım. Bir müddet sonra gayet telaşlı bir halde Recep’i gördüm. “Mustafa Ölüyor !... Gelin dışarı çıkaralım” dedi. Biraz sonra, vucudunun her tarafı kan içerisinde Mustafa’yı bir polis arabasına koyup MTTB’den uzaklaştılar. Birliğin önündeki taşa oturup, ağlıyordum. Polisler beni de karakola götürüp ifademi aldılar.”

Şimdi de Recep anlatıyor: “Gece bazı seslere uyandım. Üzerimi giyinene kadar kapımın şiddetle sarsıldığını duydum. Kapıyı açınca, yüzü gözü kan içinde Mustafa’yı gördüm. Kapıyı hemen kapamamı, kendisini öldüreceklerini söyledi. Kendisini yatağına attıktan sonra aynen “Kan kaybediyorum, beni buradan çıkar. Beni öldürecekler. Kurtar beni” diyordu. Koluna girdim.  Üst koridordan sahne kapısına kadar yürüdük. Kapıyı kırarak açtım. Mustafa sahnenin merdivenlerine yığıldı ve daha fazla yürüyemeyeceğini söyledi.

Ben de dışarıdaki kimselere haber verip, bir kaç kişi ile geri döndüm ve Mustafa’yı polis arabası ile hastaneye kaldırdık.”

Sıra hadiseyi gören diğerlerinde: “Patlama üzerine, patlamanın olduğu yere geldik. Binanın demir pencere çerçevesi, taa karşıdaki binaya yapışmıştı. Alevler vardı. Alevlerin içinde bir genç gördük. Hemen camdan kalas uzatıp kurtarmak istedik olmadı. Sonra koridora çıktı koşarak. Orada kurtarmak istedik. Kendisine bunun için bağırdığımızda: “Ben size ne yaptım? Burada şehid olurum gene de sizin elinize düşmem.” diyordu. Sonra tekrar kayboldu. Yukarı çıkmış.

 Bombanın Patlamasından Sonra

mustafabilgibombadansonra

Tahkik Komisyonu Ne Diyor?

Ve, sonra MTTB’nin kendi bünyesinde kurduğu Tahkik Komisyonu’nun bulduğu ipuçları.... İşte bazıları:

1-Mustafa’nın içinde bulunduğu Spor Müdürlüğü odasının kapısı, dışarıdan kırılmıştır. Çünkü menteşeler içeriye doğru eğiktir.

2-Yaralanmış, üstü başı yanan bir kimsenin, içinde bulunduğu şaşkınlık nazara alınırsa, kilitli bir kapıyı açıp, dışarı çıkmasına imkân yoktur. Ayrıca, kapının kırıldıktan sonra yere yapışmış olan iç kısmında, hiç bir kan izi yoktur. Eğer, kapı hadiseden evvel kırılmamış olsaydı, iç tarafında kan izleri olması gerekirdi.

3-Patlamanın şiddetinden duvar çatlamış, pencere demirleri dışarıya fırlamıştır. Şu halde, tazyikle dışarı fırlaması gerekirken, odaya düşen ve hemen hemen hiç yanmayan oda kapısı, patlamadan evvel kırılmıştır.

4-Patlama çok şiddetli bir maddenin, hatta sıra ile ve periyodik olarak patlayacak şekilde ayarlanmış infilâk maddelerinin patlaması ile olmuştur. bu bir dinamit olabilir. Fakat asla bir molotof kokteyli v. s. değildir. Çünkü, onun kuvveti, yerden çok yüksekte bulunan pencere demirlerini yolun taa öbür tarafına  fırlatmaya yetmez.

5-Spor odasındaki masanın çekmecesinde, bir kese kâğıdında kuru üzüm vardı. Hadiseden sonra, taa masanın oradan başlayarak, koridorda da devam eden ve koridora açılan pencere önünde ve bahçede de görünen saçılmış üzüm taneleri tesbit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki, o paketi, içinde önemli bir şey  olduğu düşüncesiyle almışlar, ancak delinen kesekâğıdından yerlere düşen kuru üzüm taneleri hadisenin oluş şeklini aydınlatmağa yaramıştır.

6- Spor odasına giden koridora açılan pencerede, dışarıdan itme ile husule gelen tahta pervazların kırılması da dikkate değerdir.

7- Mustafa Bilgi’nin başının iki yerindeki darbe ile husule gelmiş olan derin çukurlar da, başına kuvvetle, muhtemelen tabanca kabzası ile vurulduğunu göstermektedir.

8- Mustafa, odasına gittiği Recep’e “Recep, beni kurtar, beni öldürecekler.” kendisini kurtarmak isteyenleri de, o anki şaşkınlığı ile mütecavizlerden sanarak “Ben size ne yaptım? Burada şehid olurum, gene sizin elinize düşmem.” deyişi de, kendisine tecavüzde bulunulduğunu göstermektedir.

MTTB Tahkikat Heyeti’nin elde etiklerinden bize açıkladığı hususlar, bunlar. Daha ellerinde birçok bilgi olduğunu, ancak bunları şimdi açıklamayacaklarını söylediler, bize.

İşte bütün bunlar bile, “Mustafa Bilgili (Dikkat edin Bilgi değil, Bilgili !) kendi yapmakta olduğu molotof kokteylinin elinde patlamasıyla ölmüştür.” diye beyanat veren ve yaptığı tahkikatın isabet derecesi, şehidin soyadını bile doğru dürüst tahkik edememekten öteye gidemeyen İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nu tekzib etmez mi, hem de çok ağır şekilde. Aslında, Bakan kendi ifadesiyle kendini tekzib ediyor ya!..

Bütün bunlardan sonra, hadisenin oluşunu kafamızda kolaylıkla canlandırabiliriz atık: Spor odasında bir şeyler olabileceği düşüncesiyle (Neler tahmin ettiklerini, tabii biz bilemeyiz, ancak o hainler bilir) veya orada yattığını bildikleri mücahidi öldürme gayesiyle, katiller, Spor Odasına giden koridora bakan pencereyi, pervazlarını kırarak açmışlar, sonra kapıya yüklenmiş ve kapıyı kırmışlar. Bu arada Mustafa uyanmış ve onlarla mücadeleye başlamış. Belki, O’nu öldürmek gayesiyle, belki de kendilerini tanıdığı korkusuyla, başına kuvvetli ihtimalle tabanca kabzası ile vurarak bayıltmışlar, hatta hadisenin oluşunda mantıkî sırayı takip edersek, ikisi üçü tutmuş biri kafasına vurmuş kabza ile (çünkü, kafasına şiddetle vurulmuş ki, bu da ancak bu tarzla olabilir kolayca.) ve Mustafa’yı bayıltmışlar. Sonra, odada arama yapmışlar ve üzüm torbasını mühim bir maddedir belki diye almışlar ve Mustafa’nın baygın bulunduğu odaya kuvvetli ihtimalle dinamit veya başka bir şey hem de bir kaç tane (meselâ, kiminin fitili uzun, kiminin kısa) atmışlar ve sokağa açılan pencereden kendilerine gözcülük etmekte olan iki arkadaşlarına da işaretlerin vererek, gene geldikleri noktadan kaçmışlar.

Mantıkî silsileyle devam edersek, iki ihtimal var burada: Ya patlamadan hemen önce Mustafa ayıldı ve tam kapıdan çıkmak üzere iken patlamalar oldu. Akabinde Mustafa çıkan yangını söndürmeye çalışırken elleri ve yüzü yandı, üstü başı tutuştu, bunun üzerine  su aramağa duşlara  gitti ve giderken kendini kurtarmağa gelenleri gördü, fakat katiller sanarak gitmedi, sonra da yukarı Recep’in odasına gitti.

Ya, Mustafa,baygınken patlama oldu. Patlamada üstü başı tutuştu ve bundan sonra ayıldı. Dışarı çıktı, duşlara gitti.

Her ne hal ise.  İşte bütün yukarıdakilerin ışığında bizim vardığımız, varılması mecburî olan izah yolu...

Yalnız, Mustafa’ya darbe vurulduğu muhakkak. Kafasındaki çukurluktan, duvarlara bir delikten fışkırdığını daha ilk bakışta belli eden kan izlerinden. Demek ki, vurulunca, kafasından fışkıran kanlar bunlar. Yoksa yanan bir kimseden kan fışkırır mı?

Mustafa Şehadet Şerbetini İçti..

mustafabilgisehid

Mahşerî bir kalabalık var 23 Eylül Salı günü öğle namazında Beyazıt Camii’nde.... Profesörler, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri, milletvekilleri, gençler, ihtiyarlar, cahiller, alimler, manevî dayanaklarımız, büyüklerimiz, zenginler, fakirler.... Onbinlerce mü’min... Koskoca Beyazıt Camii’nin alamadığı, dışarıya taşan cemaat... Hepsi, hepsi Şehid Mustafa’ya son vazifelerini yapmak için toplanmışlar buraya. Onbinler...

Kur’an okuyor hafızlar Şehid Mustafa’nın ruhuna... Kur’an okuyor amcası, yeğeni Şehid Mustafa’ya...

Öğle namazı bitmiştir. Cemaat koşuyor musalla taşının önüne ve saf bağlıyor. Ama saf bağlamak mümkün mü ki, kalabalıktan?

“...Er kişi niyetine: Allahü Ekber !” Ve onbinlerin dilinde: “Allahü Ekber !”

Cenaze namazı bitmiştir.

İmam Abdurrahman Gürses’in veciz  bir konuşması ve cemaate soruşu: “Nasıl bilirsiniz?” Haykıran, gönülden figan eden on binler: “İyi, hem de çok iyi biliriz !” Gene soruyor, Abdurrahman Efendi: “Yarın, huzur-u ilâhi’de de buna şehadet eder misiniz?” ve, gene haykıran on binler: “Ederiz !”

“El- Fatiha”.... Bütün şühedanın, son şehidin ruhuna okunan “Fatihalar”

Eller üzerindeki tabut... Dillerdeki  tekbir: “Allahü Ekber, Allahü Ekber....”

Mustafa Bilgi Omuzlarda Ebedi İstirahatgâha Gidiyor

mustafabilgiomuzlarda

Milli Türk Talebe Birliği önüne getiriliyor, Mustafa’nın tabutu. Orada da okunacak Fatihalar. Caddelerde insan seli. Bütün yol kapalı gelişe de, gidişe de. Sadece Allah’a açık gönüller.

Cağaloğlu Meydanı hınca hınç dolu. O meydan, meydan olalı görmemiştir böyle kalabalık. Davasının önderliğini yapan teşkilatça, o teşkilatın önünde anılıyor Mustafa. Canı gibi sevdiği, uğrunda canını bile feda ettiği yerde.

İmam Hatip Okulları Mezunları Federasyonu, Türkiye Yüksek İslam Enstitüleri adına konuşuluyor; O’nu küçücükken tanıyan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Türel konuşuyor. Yeşilay adına konuşuyor ve MTTB Genel Başkanı Burhaneddin Kayhan konuşuyor.

Ve, MTTB binasını boydan boya kaplayan, güzel bir cümle: BİR ÖLECEĞİZ-BİN DİRİLECEĞİZ. Onun yanında biri daha: ÖLÜRSEK ŞEHİD, KALIRSAK GAZİ...

Sonra tekrar omuzlar üstündeki şehid, Şehid Mustafa... Ebedî istirahatgâhına doğru gidiyor omuzlar üstünde... Gene tekbirler, tehliller... Bir şehidin cenazesi ne ile kaldırılabilir ki?..

Cağaloğlu, Nuruosmaniye, Beyazıt, Vezneciler... Ve, yaşlarını gönüllerine akıtanların yanında, pencerelerden ağlaşanlar.... Mustafa omuzlarda, Türk bayrağına sarılmış tabutu önde... Ardında, aynı davaya gönül vermiş on binler, terden sırılsıklam olmuş yürüyor. Caddeler almıyor, trafik zaten durmuş. İşte Fatih, Edirnekapı...

Artık Ebaeyyübel Ensarî’nin huzuruna geliyoruz yavaş yavaş. Eyyûp, İstanbul’u manevî başkent yapan, Hz. Eyyûb’un huzuru... İşte Mustafa geçiyor şimdi oradan... Ve, on binlerin tevakkufu. Salat-ü Selam veriliyor minareden gönüllere, ruhlara işleyen, “Allah’ım bize de böylesini nasib et” duasında bulunduran bir salâ, bu. Ve, ardından okunan on binlerce Fatiha.

Sonra, ağır ağır yokuşu tırmanış. Şehid Mustafa’yı meleklerle buluşacağı makamına bırakmaya gidiyoruz. Mareşal’in, Fevzi Çakmak’ın kabrinin biraz altında mezarı...

 

Mustafa Bilgi'nin Eyüp'teki Kabri'ne Giden Yol

kabrinegidenyol

 

Eyüp Mezarlığındaki Kabri

eyuptekikabri

mustafabilgikitap

 

Amcası Halim Bilgi- Hocapaşa Camii İmamı:

Kendisine bir amca olarak değil, baba muamelesi yaptım. İmam-Hatip’e yazıldığından beri yanımdadır. Lisede aktif bir hale gelince kendisine, “Oğlum bu kadar önde gözü kara gitme.” dediğim zaman “Amca bu benim mücadelemdir, ben başka türlü olamam.” dedi. Kendisine tesir edemeyeceğimi bildiğimden bıraktım ve davası ile onun yolunda şehid oldu. Allah huzurunda da temizliğine şehadet ederim.

İbrahim Ünlüuysal (Amcazadesi-İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Öğrencisi):

Amcazadem ve dava arkadaşım Mustafa Bilgi 20 Eylül Cumartesi (Cumartesiyi pazara bağlayan gece hadise olmuş, ertesi günü şehadete ulaşmıştı) gecesi malum hain  zihniyetin kurbanı olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Amcazadesi olarak ilkokuldan beri çalışmalarını, başarılarını gururla takip ettiğim ve istikbalde kendisinden büyük vazifeler beklediğim bu mücahid kardeşimin vefatıyla teessürüm büyüktür.

Mustafa Bilgi ile ilkokulda ve İmam Hatip Okulunda beraber okuduk. İmam Hatip okulundan sonra O’nun en büyük arzusu lise kanalıyla üniversiteye girip, çalışmalarını orada devam ettirmekti. Bu fikir O’nda iman haline gelmişti. Nitekim bu fikrini tahakkuk ettirmek için, Pertevniyal Lisesi son sınıfına kaydoldu. bu esnada inandığı davada bir cemiyet insanı olarak çeşitli derneklerde ve bilhassa M.T.T.B’de faaliyet gösteriyordu. Üstün çalışmaları sayesinde arkadaşları arasında her cihetten temayüz etmişti. Şöyleki, O’nun buğurdaki çalışması mel’un , hain zihniyetin de dikkatini çekmişti. Bu itibarla, kanaatimizce kardeşimiz takip ediliyordu. Ve Birlik binasında  bir kahbenin bombasına kurban gidiyordu.

Mustafa Bilgi, davası uğruna şehadet mertebesine ulaşmıştır. Fakat davası yürümektedir. O’nun hayatta iken yegâne arzusu da bu idi. Allah-ü Teala’dan kardeşimize rahmet, dava arkadaşlarına muvaffakiyyet diler, O’nun amcazadesi olarak bir değil, binlerce kardeşi olarak şehid olmaya hazır olduğumuzu bildiririz.”

KAYNAK: ŞEHİDLERİMİZ / 2007-İstanbul /  2. Cild Sayfa: 166

 

mustafaakincilarkapak

 

 

 

Güzel Söz

"Allah için can vermek, şereflerin en şereflisidir. Kim olursa olsun, buna mani olmayı düşünmek, istememek, en azından biraz bilinçli Müslüman için mümkün olmaz. İnsan cenneti arzulayacak, sen ona diyeceksin ki, gitme. Bu, Müslüman’ın yapacağı bir iş değil."              

İki Şehid Babası Hasan Öztürk

Copyright © 2010 Sehidlerimiz.com  -Sitedeki her türlü materyalin, içeriğin ve görsellerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

Please publish modules in offcanvas position.